[pro_ad_display_adzone id=20051 corner_curl=1 corner_animate=1]
[pro_ad_display_adzone id='36643' popup='1' exit_popup='0' cookie='0' nobg='1' popup_auto_close_time='5']

Renungan Pagi

Renungan Pagi di Iradio

Persahabatan dalam Islam

Persahabatan yang paling agung adalah persahabatan yang dirajut di jalan Allah.
Renungan Pagi di Iradio

Nasihat Menasihati

Pentingnya nasihat menasihati sesama muslim. Selamat mendengarkan!
Renungan Pagi di Iradio

Kasih Sayang

Seperti apa Kasih Sayang menurut Islam?
Renungan Pagi di Iradio

Malu

Malu mengajak pemiliknya menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia
Renungan Pagi di Iradio

Kejujuran

Bukan muslim sejati jika masih berbohong dan suka menipu.

Baca Juga

)?$/gm,"$1")],{type:"text/javascript"}))}catch(e){d="data:text/javascript;base64,"+btoa(t.replace(/^(?:)?$/gm,"$1"))}return d}function litespeed_load_one(){litespeed_delay_i++;var t,d=document.querySelector('script[type="litespeed/javascript"][data-i="'+litespeed_delay_i+'"]');d?(console.log("[LiteSpeed] Load i="+d.getAttribute("data-i"),"-----",d),(t=document.createElement("script")).addEventListener("load",function(){console.log("[LiteSpeed] loaded --- "+t.getAttribute("data-i")),litespeed_load_one()},{passive:!0}),t.addEventListener("error",function(){console.log("[LiteSpeed] loaded error! --- "+t.getAttribute("data-i")),litespeed_load_one()},{passive:!0}),d.getAttributeNames().forEach(function(e){"type"!=e&&t.setAttribute("data-src"==e?"src":e,d.getAttribute(e))}),t.type="text/javascript",!t.src&&d.textContent&&(t.src=litespeed_inline2src(d.textContent)),d.after(t),d.remove()):console.log("[LiteSpeed] All loaded!")}litespeed_ui_events.forEach(function(e){window.addEventListener(e,litespeed_load_delayed_js_forced,{passive:!0})}); -->