Harta Berharga

  566

  harta yang paling berharga
  adalah keluarga
  istana yang paling indah
  adalah keluarga

  puisi yang paling bermakna
  adalah keluarga
  mutiara tiada tara
  adalah keluarga

  selamat pagi, emak
  selamat pagi, abah
  mentari hari ini berseri indah

  terima kasih, emak
  terima kasih, abah
  untuk tampil perkasa bagi kami
  putra putri yang siap berbakti

  puisi yang paling bermakna adalah keluarga
  mutiara tiada tara adalah keluarga

  selamat pagi, emak (emak sayang)
  selamat pagi, abah (abah sayang)
  mentari hari ini berseri indah

  terima kasih, emak (terima kasih emak)
  terima kasih, abah (terima kasih abah)
  untuk tampil perkasa bagi kami
  putra putri yang siap berbakti
  (selamat pagi emak, selamat pagi abah, mentari hari ini berseri indah)

  terima kasih emak (emak sayang) terima kasih abah (abah sayang)
  untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti
  di hari berseri indah (selamat pagi)