Ketika Tangan dan Kaki Berkata

  213

  Fatin – Ketika Tangan dan Kaki Berkata

  Akan datang hari
  Mulut dikunci
  Kata tak ada lgi

  Akan tiba masa
  Tak ada suara
  Dari mulut kita

  Berkata tangan kita
  Tentang apa yang dilakukannya
  Berkata kaki kita
  Kemana saja dia melangkahnya
  Tidak tahu kita
  Bila harinya
  Tanggung jawab, tiba

  Rabbana
  Tangan kami
  Kaki kami
  Mulut kami
  Mata hati kami
  Luruskanlah
  Kukuhkanlah
  Di jalan cahaya
  Sempurna

  Mohon karunia
  Kepada kami
  HambaMu
  Yang hina